KCA Deutag Drilling Norge AS

Boreingeniør

Boreingeniør - operasjonelle forbedringer

KCA Deutag søker etter en kandidat til stilling som boreingeniør - operasjonell forbedringer ved vårt kontor på Espehaugen i Bergen.

Vi leter etter deg som har god kunnskap innen ditt fagområde og er motivert for å komme til oss.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Ansvar for effektivisering og kontinuerlig forbedring gjennom linjen på tvers i KCA DEUTAG sin boring faste portefølje
 • Identifisere oppgraderinger som gir økt effektivitet
 • Behandle forbedringsforslag, prioritere dem som gir effektivitetseffekt
 • Fremskaffe underlag av estimert: Effekt og Kost – Tid – Ressurs (KTR)
 • Utarbeide planer og rapporter på forbedringsforslag under behandling.
 • Definere aksjoner som bidrar til operasjonell effektivitets økning
 • Kvantifisere bidraget tidsmessig
  • Herunder: Kartlegge flaskehalser
  • Systematisk gjennomgang av flate partier, forbedret planlegging
  • Evaluere aktiviteter på kritisk linje som kan overføres til offline
 • Identifisere teknisk grense for boreanleggene
 • Definere tiltak / utbedringer som bedrer teknisk grense
 • Kartlegge aktiviteter som kan flyttes ut av Rød Sone, med tilhørende tiltak.
 • Være pådriver for kvalitet og implementering av: ‘’Precise Execution Culture’’
 • Samarbeide med serviceselskap for å bedre effektivitet.
  • Ressurser, prosedyrer, utstyr
 • Være innovativ og fremsynt mot hva som kan gjøres bedre
 • Gjennomføre regelmessige koordineringsmøter med, Operasjonssjefer, Vedlikeholdssjefer, Planleggere og prosjektledere fra RDS som har aktive prosjekter mot porteføljen, samt bistå med gjennomføring av tiltak/forbedringer.
 • Avholde faste møter med oppdragsgiver (kunder) og KCAD sin operasjonelle ledelse for gjennomgang av en samlet aktivitetsplan, med definerte milepæler

 

NØDVENDIG BAKGRUNN:

 • Utdannelse på høyskolenivå, med boreteknisk fagskole­utdannelse eller annen relevant utdannelse som minimumskrav.
 • Minimum bakgrunn iht. myndighets-, operatør og/eller bedriftspålagte krav.
 • Bred erfaring fra ledelse av boreoperasjon både on- og offshore, foretrukket på boresjefsnivå

 

LEDERKOMPETANSE:

 • Kunnskap om og etterlevelse av Sikkerhetsstandard for bore- og brønnoperasjoner
 • Selvstendig og rasjonell
 • Evne til samarbeid på tvers av ulike miljøer
 • Tydelig og saklig kommunikasjon
 • Evne til å bygge kunderelasjoner, og identifisere kundens behov
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

Snarest mulig

Tiltredelse:

Etter nærmere avtale

Arbeidssted:

Bergen/Espehaugen

Kontaktpersoner:

Tore Larsen

Adresse:

Espehaugen 37 5258 Blomsterdalen