KCA Deutag Drilling Norge AS

Well Service Manager

Brønnservice leder

KCA Deutag søker etter en kandidat til stilling som brønnservice leder ved vårt kontor på Espehaugen i Bergen.

Vi leter etter deg som har god kunnskap innen ditt fagområde og er motivert for å komme til oss.

 

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Resultatansvar for avdeling: 88 RAS/UBO/MPD, 89 Pipepool, 90 Salg & Utleie og 91 Power Jaws
 • Administrativ ledelse for avdelingene, samt drive disse i samsvar med selskapets retningslinjer, lover og forskrifter.
 • Organisere og strukturere avdelingene internt for å oppnå best mulig effektiv drift.
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner med andre avdelinger i KCADN
 • Ansvarlig for utarbeidelse av tilbud mht. ad hoc leie, større pakker for borekontrakter/kunder
 • Markedsføre og utvide avdelingenes aktivitetsområde både mot selskapsinterne kunder i Norge, KCAD gruppen, samt eksterne kunder
 • Oppfølging av inngåtte kontrakter/avtaler mot kunder
 • Ansvarlig for å påse at avdelingene har eller utvikler effektive strukturelle instrumenter
 • Aktivt utvikle et godt samarbeid med kunder og leverandører, basert på tillit og en åpen kommunikasjon
 • Personalansvar for avdelingenes/enhetenes ledere. Dette innebærer personalmessig oppfølging og medarbeiderutvikling. Oppfølging av arbeidstid, overtid og fravær skal være inkludert.
 • Samlet resultat og HMS ansvar for avdelingen

NØDVENDIG BAKGRUNN:

 • Min. 3 års utdanning på høyskolenivå boreteknisk og/eller merkantil, lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • God kjennskap til offshoremarkedet, spesielt innen boreanlegg og boreutstyr
 • God kjennskap til utleie og de mekanismer som er styrende

-Lederkompetanse/egenskaper:

Kunnskaper om og etterlevelse av KCA DEUTAGs ledelsesprinsipper, ha en aktiv holdning til ledelsesprinsippene og evne og vilje til

 • Kunnskap om og etterlevelse av kjerneverdier
 • Kundeorientert
 • Markedsorientert
 • Gode strukturelle og analytiske egenskaper
 • Utvikling av mellommenneskelige forhold
 • Samarbeid og god kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)

VI TILBYR:

 • Faglig interesant miljø med mot, glød og respekt for våre kjerneverdier
 • Et sammensveiset team med høy arbeidsmoral og mye kompetanse
 • Konkurransedyktige betingelser
 • I KCA Deutag vil du få mulighet til faglig og personlig utvikling innad i bedriften
 • Flotte kontorfasiliteter på Espehaugen

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

Snarest mulig

Tiltredelse:

Etter nærmere avtale

Arbeidssted:

Bergen/Espehaugen

Kontaktpersoner:

Tore Larsen

Adresse:

Espehaugen 37 5258 Blomsterdalen