KCA Deutag Drilling Norge AS

Driller

Borer

Vil du være med å bidra med din fagkompetanse i et av de mest erfarne boreselskapene på norsk sokkel?

KCA Deutag Drilling søker etter motiverte kandidater til stilling som borer på de faste plattformene vi opererer.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

• Borer er ansvarlig for at operasjonen ved boring/brønnoverhaling blir utført på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. Boreren skal kontrollere og lede arbeidet på boredekket. Påse at utstyr som han opererer er i forsvarlig stand, og at utstyret virker på en sikker måte.
• Han skal sørge for at arbeidsbeskrivelser i Well Manager blir brukt, og at arbeidet følger disse.
• Han skal sørge for at arbeidsbeskrivelsene om nødvendig blir revidert.
• Føre daglig handover og rapportere over sine gjøremål i henhold til drift - og vedlikeholdsprogram, og er ansvarlig for nødvendig erfaringsoverføring.
• Han er ansvarlig for daglig rapportering i DDR.
• Aktivt delta i prosesser som gir positive bidrag til helse, miljø og sikkerhet, samt til drift.
• Plikter å arbeide aktivt for å oppnå et godt samarbeid med operatøren, basert på tillit og en åpen kommunikasjon.
• Han skal gjennomføre medarbeidersamtaler med sine medarbeidere.
• Etterleve KCA DEUTAGs filosofier, prinsipper og KS-systemer.
• Forøvrig kan den ansatte pålegges alternerende tjeneste. Alterneringsplikten innebærer så vel arbeid på annen plattform/ felt som alternering av arbeidsoppgaver mellom forskjellige disipliner på tjenestestedet.
• Opptre som rollemodell og tilrettelegge for nødvendig oppfølging, etterlevelse og forbedring av miljøstyringssystemet innenfor gjeldende krav

Nødvendig bakgrunn:

• Minimum 2 årig fagskole boring/petroleum Ønskelig med høyere universitetsutdanning innen petroleumsteknologi
• De til enhver tid gjeldende myndighetskrav
• de til enhver tid gjeldende operatør- og/eller bedriftspålagte krav til stillingen
• Krav iht Norsk Olje og Gass retningslinje 024
• Praksis: Minimum 5 års borerelatert erfaring, hvorav minimum 1 år som assisterende borer.
• NOV cyberbase kompetanse og erfaring

Lederkompetanse:

Kunnskaper om og etterlevelse av KCA DEUTAGs ledelsesprinsipper, en aktiv holdning til ledelsesprinsippene og evne og vilje til:

• utvikling av mellommenneskelige forhold
• samarbeid og god kommunikasjon
• kundeservice/god kundebehandling
• utvikling av medarbeidere
• selvstendighet og fremdrift
• god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• inneha nødvendige datakunnskaper

Vi tilbyr:

  • Faglig interesant miljø med mot, glød og respekt for våre kjerneverdier
  • Et sammensveiset team med høy arbeidsmoral og mye kompetanse
  • Konkurransedyktige betingelser
  • I KCA Deutag vil du få mulighet til faglig og personlig utvikling innad i bedriften

Vi oppfordrer kvinner til å søke da vi ønsker oss en jevnere kjønnsfordeling i bedriften vår.

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

Snarest mulig

Tiltredelse:

Snarest mulig

Arbeidssted:

Offshore

Adresse:

Espehaugen 37 5258 Blomsterdalen