KCA Deutag Drilling Norge AS

Asst. Toolpusher

Assisterende boresjef

Vil du være med å bidra med din fagkompetanse i et av de mest erfarne boreselskapene på norsk sokkel?

KCA Deutag Drilling søker etter motiverte kandidater til stilling som asst. boresjef på de faste plattformene vi opererer.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Stillingen innehar det umiddelbare, operative ansvaret innenfor sitt skift
 • Innenfor sitt skift, ha et utøvende lederansvar for organisasjonens, inklusive 3. part, anvendelse og etterlevelse av HMS relaterte styringsprinsipper i borings ansvarsområder
 • Ha kjennskap til relevante myndighets og operatør krav, samt være ansvarlig for at operasjonen utføres i henhold til disse.
 • Lede operasjonene og bidra til kunnskap om og etterlevelse av KCA Deutags og kundens håndbøker og prosedyrer
 • Lede operasjonene i henhold til kontraktens krav og intensjoner, og arbeide for at bedriftens økonomiske mål oppnås
 • Ansvarlig for nødvendig erfaringsoverføring til avløser.
 • Ansvarlig for at operasjonene utføres i henhold til gjeldende HMS krav, samt rapportere avvik til Boresjef
 • Samarbeide aktivt med VO/vernetjenesten
 • Se til at ukentlige sikkerhetsmøter blir avholdt.
 • Kvalitetssikre operasjonsrutiner i Well Manager.
 • Aktivt arbeide for å nå oppsatte mål
 • Aktivt arbeide for at operatørens krav til fremdrift/effektivitet blir formidlet og implementert i alle arbeidsprosessene
 • Ha personellansvar innenfor eget skift på riggen:
  • Ressursutnyttelse / disponering, oppfølging, mottak og tilretteleggelse for nytt personell.
 • Bistår og avløser borer.
 • Ha kjennskap til og være rettleder for mannskapene innen styrende dokumentasjon.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler med sine mellomledere på eget skift.
 • Implementere selskapets verdier innen medmenneskelighet, etikk og moral, samt bidra til en åpen og ærlig kommunikasjon.
 • For øvrig kan den ansatte pålegges alternerende tjeneste.  Alterneringsplikten innebærer så vel arbeid på annen plattform / felt / land som alternering av arbeidsoppgaver mellom forskjellige disipliner på tjenestestedet.
 • Opptre som rollemodell og tilrettelegge for nødvendig oppfølging, etterlevelse og forbedring av miljøstyringssystemet innenfor gjeldende krav
 • Inneha rollen som operasjonelt ansvarlig løfteoperasjoner i henhold til Norsok R003

NØDVENDIG BAKGRUNN:

 • Minimum 2 årig fagskole boring/petroleum:
 • Ønskelig med høyere universitetsutdanning innen petroleumsteknologi
 • Minimum 6 års borerelatert erfaring, hvorav minimum 2 års erfaring som borer.
 • Tilfredsstille krav iht Norsk Olje og Gass retningslinje 024
 • Det stilles også krav til inngående kjennskap til:
  • Bedriftens styrende dokumentasjon
  • De til enhver tid gjeldende myndighetskrav
  • De til enhver tid gjeldende operatør- og/eller bedriftspålagte krav til stillingen
  • Norsok R003N-Sikker bruk av løfteutstyr
 • NOV cyberbase kompetanse og erfaring

 LEDERKOMPETANSE:

Aktivt kunne lede i henhold til KCA Deutag sine ledelsesprinsipper samt evne og vilje til:

 • utvikling av mellommenneskelige forhold
 • samarbeid og god kommunikasjon
 • kundeservice/god kundebehandling
 • utvikling av medarbeidere
 • selvstendighet og fremdrift
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • kunne bruke nødvendig styringsverktøy
 • inneha og vedlikeholde nødvendige datakunnskaper

VI KAN TILBY:

 • Faglig interesant miljø med mot, glød og respekt for våre kjerneverdier
 • Et sammensveiset team med høy arbeidsmoral og mye kompetanse
 • Konkurransedyktige betingelser
 • I KCA Deutag vil du få mulighet til faglig og personlig utvikling innad i bedriften

Vi oppfordrer kvinner til å søke da vi ønsker oss en jevnere kjønnsfordeling i bedriften vår.

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

Snarest mulig

Tiltredelse:

Etter nærmere avtale

Arbeidssted:

Offshore

Adresse:

Espehaugen 37 5258 Blomsterdalen